publicerad: 2021  
1varemot
var|­e·mot
adverb
va´remot
ålderdomligt i jäm­förelse med vilken el. vilket el. vilka
en elev var­emot alla andra var nollor
belagt sedan 1672
2varemot
var|­e·mot
subjunktion
va´remot
något ålderdomligt medan där­emot
de unga var ofta pacifister, var­emot de äldre, som upp­levt världs­kriget, ville ha ett starkt försvar
belagt sedan 1782