publicerad: 2021  
varefter
var|­efter
adverb
[va´r-] el. [-ef`-]
formellt efter vilken el. vilket el. vilka; särsk. beträffande tid
hon tjänst­gjorde några år i ut­landet var­efter hon kom hem och bo­satte sig i Malmö
ibland beträffande ordnings­följd i rummet formellt
först kom konungen var­efter följde hela hans upp­vaktning
belagt sedan 1561