publicerad: 2021  
vardera neutrum vartdera
pronomen
va´rdera
var och en av två el. flera
det löpte en häck på var­dera sidan av vägen; bröderna ärvde flera miljoner var­dera
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hvar þera 'var och en av dem'; jfr ur­sprung till 1endera!!, vilkendera