publicerad: 2021  
variabilitet variabiliteten
vari·abil·itet·en
substantiv
variabilite´t
(möjlig) före­komst av variationer hos en storhet
spec. biologi en växt- eller djur­grupps förmåga att fram­träda under olika former
genetisk variabilitet
belagt sedan 1898