publicerad: 2021  
1variabel variabeln variabler
vari·abl·er
substantiv
varia´bel
storhet som kan an­ta olika (tal)värden in­gående i matematiska funktioner eller dylikt
en funktion av två variabler; i finans­planen preciseras alla upp­tänkliga variabler; när man syr segel måste man ta hän­syn till variabler som av­sedd vind­styrka och båtens rätnings­moment
äv. om själva beteckningen
i ut­trycket 3x + 1 är x en variabel
äv. stjärna med föränderlig ljus­styrka
äv. beträffande värden som inte är kvantifierbara
för fynden har definierats variabler som fynd­lager, gods­grupp, bränning och färg
beroende variabel matematisk storhet som förändras som en funktion av andra storheter
oberoende variabel matematisk storhet som får förändras fritti viss funktion
belagt sedan 1868; till 2variabel
2variabel variabelt variabla
vari·abl·are
adjektiv
varia´bel
som varierar beträffande (graden av) viss egenskap eller dylikt
variabla räntor; variabla klimatförhållanden
belagt sedan 1632; via franska av medeltidslat. varia´bilis med samma betydelse; till variera