publicerad: 2021  
varmblod varm­blodet, plural varm­blod, bestämd plural varm­bloden
varm|­blod·et
substantiv
var`mblod
typ av häst som känne­tecknas av livligt temperament och där­för är lämpad för ridning, kapp­löpning etc.
MOTSATS kallblod
belagt sedan 1922