publicerad: 2021  
verbal verbalt verbala
verb·al
adjektiv
verba´l
1 som har att göra med språket
han hade svårt att finna ett verbalt ut­tryck för sina känslor; tio­åringens verbala förmåga var anmärknings­värd
äv. (om person) som har lätt för att ut­trycka sig
han är mycket verbal
ibland i (polemiska) ut­tryck för att fram­häva att något (som beskrivs väl­taligt) saknar reell täckning i verkligheten
skillnaden mellan det faktiska handlandet och den verbala retoriken
verbala reformer se reform
belagt sedan 1634
2 som har att göra med verb
verbalavledning
verbala former
belagt sedan 1801
3 mindre brukligt ordagrann
en verbal över­sättning
belagt sedan 1795