publicerad: 2021  
verbalitet verbaliteten verbaliteter
verb·al·itet·en
substantiv
verbalite´t
(god) förmåga att ut­trycka sig språkligt
hon argumenterade med stor verbalitet
belagt sedan 1968