publicerad: 2021  
verbalinspiration verbal­inspirationen
verb·al|­in·spir·at·ion·en
substantiv
verba`linspiration
känsla av att direkt förmedla ett budskap från Gud särsk. som förklaring till Bibelns upp­komst
belagt sedan 1922