publicerad: 2021  
verifikation verifikationen verifikationer
veri·fik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
styrkande av någots riktighet
verifikation (av/på något/sats)
verifikation (av något)
verifikation (av sats)
verifikation (något)
verifikation (sats)
en verifikation av hypotesen
äv. verifierande dokument
utgiftsverifikation
räkenskaperna var nog­grant förda och försedda med veder­börliga verifikationer
belagt sedan 1632; till verifiera