publicerad: 2021  
verism verismen
ver·ism·en
substantiv
veris´m
en konstnärlig riktning som vill åter­ge verkligheten så nära som möjligt vanligen i opposition mot romantiska riktningar; särsk. om en riktning in­om litteratur och opera vid sekel­skiftet 1900
verismens stora namn, sådana som Mascagni och Puccini
belagt sedan 1893; av ita. verismo med samma betydelse; till lat. ve´rus 'sann'