publicerad: 2021  
verktum verk­tummen, plural verk­tum, bestämd plural verk­tummen
verk|­tumm·en
substantiv
ver`ktum
historiskt ett svenskt längd­mått mot­svarande en tolfte­dels fot el. knappt 25 mm
belagt sedan 1739