publicerad: 2021  
verkställighet verk­ställigheten
verk|­ställ·ig·het·en
substantiv
ver`kställighet
faktiskt ut­förande av något
verkställighet (av något)
ärendet är klart för beslut och verk­ställighet
gå i verk­ställighet bli verk­ställddom­stolens beslut ska omedelbart gå i verk­ställighet
belagt sedan 1665