publicerad: 2021  
villande ingen böjning
vill·ande
adjektiv
vill`ande
något ålderdomligt där man lätt kan gå eller fara vilse
på villande hav
belagt sedan 1430–50 (Hertig Fredrik av Normandie); fornsvenska villande; till vill
I villande skogen
jag vallar min hjord. F.A. Dahlgren, ur Värm­länningarna (1846); Annas sång