publicerad: 2021  
villebråd ville­brådet, plural ville­bråd, bestämd plural ville­bråden
ville|­bråd·et
substantiv
vill`ebråd
vilda djur betraktade som före­mål för jakt
villebrådsbestånd
ville­brådet var lätt att spåra i snön
äv. om en­staka djur
det skrämda ville­brådet störtade sig ut­för branten
äv. bildligt var­dagligt person som är efter­traktad ofta av inte helt legitima skäl
hon hade tröttnat på att betraktas som journalisternas ville­bråd
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska villebradh; till vill och fornsvenska braþ 'kött; stek'; jfr ur­sprung till bråd