publicerad: 2021  
vinrättighet vin­rättigheten vin­rättigheter
vin|­rätt·ig·het·en
substantiv
vi`nrättighet
vanligen plur. rättighet (för restaurang) att servera vin
restaurangen har öl- och vin­rättigheter; krogen miste nästan alla sina stam­gäster sedan den förlorat vin­rättigheterna
belagt sedan 1927