publicerad: 2021  
vinscha vinschade vinschat
verb
vin`scha
sär­skilt sjö­fart ibland med partikel. sär­skiltupp förflytta med hjälp av vinsch
vinscha (upp) något
vinscha segel; båten vinschades upp på land för vintern
belagt sedan 1897
vinschavinschning