publicerad: 2021  
visso ingen böjning
substantiv
viss`o
till ytter­mera visso som ytterligare bekräftelsehon fick ett stipendium för sina forsknings­rön och blev till ytter­mera visso heders­doktor vid sitt gamla universitet
belagt sedan 1490–94 (Upplands Lagmansdombok); böjnings­form av fornsvenska vissa 'visshet', till viss; jfr ur­sprung till förvisso