publicerad: 2021  
visualisera visualiserade visualiserat
verb
visualise´ra
åskådlig­göra (något abstrakt) i bild
någon visualiserar (något)
han visualiserade sina tankar i ett grafiskt format
belagt sedan 1949; efter engelska visualize med samma betydelse; jfr ur­sprung till visuell
visualiseravisualiserande, visualisering