publicerad: 2021  
visuell visuellt visuella
visu·ell
adjektiv
visuell´
som (främst) ger synintryck
de visuella konsterna
äv. som har att göra med synen
ett medium som ger stora visuella möjligheter
visuellt minne se minne
belagt sedan 1904; av franska visuel med samma betydelse; till lat. vi´sus 'syn', till vide´re 'se'; jfr ur­sprung till vision