publicerad: 2021  
visthus vist­huset, plural vist­hus, bestämd plural vist­husen
vist|­hus·et
substantiv
vis`thus
(del av) byggnad som är av­sedd för förvaring av födo­ämnen på äldre gård eller dylikt
visthusbod
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska visthus, till vist 'kost, föda'; jfr ur­sprung till vistas
Går till vist­hus och redskapshus,
känner på alla låsen ―
korna drömma vid månens ljus
sommar­drömmar i båsen
Viktor Rydberg, ur Tomten (i Dikter, 1882)