publicerad: 2021  
vivace
viv·ace
adverb
[-at´çe] äv. [-at`çe]
musik hastigt, livligt och rörligt
belagt sedan 1880; av ita. vivace med samma betydelse; jfr ur­sprung till vivacitet