publicerad: 2021  
vresig vresigt vresiga
vres·ig
adjektiv
vre`sig
1 irriterad och ovänlig ofta på grund av outtalat miss­nöje
vresig (mot någon)
port­vakten var sur och vresig
äv. om handling eller dylikt
ett vresigt svar
belagt sedan 1678; sv. dial. vresig, vreslig 'kvistig, knagglig (om trä); tvär, ovänlig', trol. till vresa 'vrida, kröka'
2 som har låg, krokig stam om träd, buske eller dylikt
vresiga tallar; vresiga buskage
äv. om virke från krokvuxet träd
belagt sedan 1555