publicerad: 2021  
våt vått våta
adjektiv
1 genomdränkt av eller över­dragen med vatten el. (någon gång) annan vätska
MOTSATS 1torr 1 JFR 1blöt, fuktig
en våt hand­duk; sockarna var all­deles våta; hon var våt om händerna; han var våt av svett; det var vått i markerna
äv. i substantivisk an­vändning om vatten
ingen ville ge sig ner i det våta
(hålla ihop) i vått och torrt (hålla ihop) i livets alla skiftende har känt var­andra sedan de var små och håller ihop i vått och torrt
på våta vägen se väg
belagt sedan 1330 (pantebrev på gård i småländska Brunseryd utfärdat av Ingrid Magnusdotter (Otterbjörk)); fornsvenska vater; nära besläktat med vatten; jfr ur­sprung till 1väta!!, väte, 1vätska!!
2 som befinner sig i flytande till­stånd
våta varor
äv. om tids­period eller dylikt som känne­tecknas av riklig före­komst av något flytande, vanligen sprit el. vatten
en våt fest; en våt höst
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker