publicerad: 2021  
väga in vägde vägt, presens väger
verb
väga in´
1 väga (någon eller något) in­för viss före­stående händelse
någon väger in någon/något
någon väger in någon
någon väger in något
någon/något väger in (något)
någon väger in (något)
något väger in (något)
boxarna vägdes in före matchen; hon vägde in res­väskan vid an­komsten till flyg­platsen; hon vägde in på 99 kg
belagt sedan 1886
2 ta med i beräkningen
någon väger in något (i något)
miljö­förstöringen måste vägas in i kostnadsberäkningen; man måste väga in de ökade kostnaderna i beslutet
belagt sedan 1975
väga ininvägande