publicerad: 2021  
väga ner vägde vägt, presens väger
eller
väga ned vägde vägt, presens väger
verb
väga ne´r el. väga ne´d
trycka ner genom belastning vanligen på ena sidan
väga ner något
belagt sedan 1759
väga nernervägande, nervägning
väga nednedvägande, nedvägning