publicerad: 2021  
väkt väkten väkter
väkt·en
substantiv
ålderdomligt ofta i sammansättn. vissa timmar, av­delade för vakthållning natte­tid
JFR vakt 2
äv. (i sammansättn.) viss tid på dygnet
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Eriks af Pommern Gårdsrätt); fornsvenska väkt; till 1vaka!!