publicerad: 2021  
vältra vältrade vältrat
verb
väl`tra
vanligen med partikel, t.ex.bort genom (upp­repad) vändning flytta (något tungt) i förhållande till under­laget
någon vältrar (bort) något (någonstans)
vältra bort stenen; vältra stenen åt sidan
spec. om att flytta sig själv i liggande ställning med partikelnöver
någon vältrar över (någonstans)
han vältrade över på mage
äv. bildligt med partikelnöver flytta (över) något obehagligt (till någon annan)
någon vältrar över något (någon/något)
någon vältrar över något (någon)
någon vältrar över något (något)
han ser en risk i att höjningen av av­gifterna vältras över på konsumenterna
belagt sedan 1526; jfr fornsvenska valtra med samma betydelse; till 1välta!!
vältravältrande, vältring