publicerad: 2021  
välutvecklad välutvecklat välutvecklade
väl|­ut·veck·lad
adjektiv
`lutvecklad
som har ut­vecklats långt i förhållande till andra före­teelser av liknande slag
väl­utvecklad muskulatur; hon var inte gammal men ganska väl­utvecklad
äv. mer abstrakt
hennes väl­utvecklade rytm­känsla; hans väl­utvecklade sinne för nyanser; ett väl­utvecklat resonemang om hur olika matematiska begrepp förhåller sig till var­andra
belagt sedan 1894