publicerad: 2021  
välunderrättad välunderrättat välunderrättade
väl|­under·rätt·ad
adjektiv
`lunderrättad
som har fått till­gång till säkra under­rättelser ofta genom att andra har berättat
spec. för att an­ge officiell men anonym källa
från vanligtvis väl­underrättat håll med­delas ...; enligt en väl­underrättad källa kommer regeringen att av­gå
belagt sedan 1876