publicerad: 2021  
väluppfostrad väluppfostrat väluppfostrade
väl|­upp·fostr·ad
adjektiv
`luppfostrad
som fått en omsorgs­full upp­fostran
han var allt­för väl­uppfostrad för att komma med några in­vändningar
äv. om handling eller dylikt
hennes väl­uppfostrade nigning
belagt sedan 1770