publicerad: 2021  
välutbildad välutbildat välutbildade
väl|­ut·bild·ad
adjektiv
`lutbildad
som fått en grundlig ut­bildning all­mänt el. in­om visst special­område
väl­utbildad arbets­kraft; före­taget an­ställda är både väl­utbildade och yrkesskickliga
belagt sedan 1909