publicerad: 2021  
yxa till yxade yxat
verb
yxa till´
äv. fast sammansättn., se tillyxa forma med yxa
yxa till något
yxa till några träfigurer
äv. bildligt, ofta om att ut­föra något hastigt och slarvigt
romanens miljö­beskrivningar yxade han till på slutet
belagt sedan 1836
yxa tilltillyxande, tillyxning