publicerad: 2021  
ålamörker ålamörkret
eller
ålmörker ålmörkret
åla|­mörk·ret, ål|­mörk·ret
substantiv
å`lamörker el. å`lmörker
sådant natt­mörker att ålen låter sig fångas dvs. tiden kring ny­måne under hösten (oktober, november och december)
under åla­mörkret görs de största ålfångsterna längs Sveriges öst- och syd­kust
belagt sedan 1933 (i formen ålmörker); 1953 i formen ålamörker