publicerad: 2021  
åldersstreck ålders­strecket
ålders|­streck·et
substantiv
ål`dersstreck
i ett få­tal ut­tryck högsta ålders­gräns
falla för ålders­strecket bli för gammalför att delta i visst samman­hang med ålders­gräns: juniorlaget måste skaffa en ersättare för NN som snart faller för ålders­strecket
belagt sedan 1929