publicerad: 2021  
åldersskillnad ålders­skillnaden ålders­skillnader
ålders|­skill·nad·en
substantiv
ål`dersskillnad
skillnad i levnadsålder mellan personer; ofta med tanke på skillnad i erfarenhet och dylikt
åldersskillnad (mellan några)
de har ut­byte av att tala med var­andra trots ålders­skillnaden; det är bara ett års ålders­skillnad mellan systrarna
belagt sedan ca 1795