publicerad: 2021  
årlig årligt årliga
år·lig
adjektiv
å`rlig
som före­kommer eller ut­förs varje år ofta på grund av tradition el. överens­kommelse
SYN. annuell
föreningens årliga vår­utflykt; fem veckors årlig semester; ett årligt bi­drag på 5 000 kronor
äv. i fråga om resultat eller dylikt av en fort­löpande verksamhet som samman­fattningsvis gäller för varje år
en årlig förbränning av 700 000 ton sopor
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska arliker