publicerad: 2021  
åsiktsregister åsiktsregistret, plural åsikts­register, bestämd plural åsiktsregistren
å·sikts|­reg·istr·et
substantiv
å`siktsregister
systematisk förteckning över en större grupp människors politiska till­hörighet
Säpos åsikts­register; åsikts­register var officiellt förbjudna
belagt sedan 1967