publicerad: 2021  
åsiktskorridor åsikts­korridoren åsikts­korridorer
å·sikts|­korri·dor
substantiv
å`siktskorridor
(upp­sättning) åsikter som är all­mänt accepterade i samhällsdebatten och som man kan fram­föra utan att bli kritiserad
de an­ser att den trånga svenska åsikts­korridoren är ett problem för demokratin
belagt sedan 2013