publicerad: 2021  
åsiktsgemenskap åsikts­gemenskapen
å·sikts|­ge·men·skap·en
substantiv
å`siktsgemenskap
sam­hörighet i fråga om (viss typ av) åsikter ofta politiska sådana
på det utrikes­politiska om­rådet finns en betydande åsikts­gemenskap mellan partierna
belagt sedan 1953