publicerad: 2021  
åtkomst åt­komsten
åt|­komst·en
substantiv
å`tkomst
över­tagande av ägande­rätt mest till fast egendom
åtkomstbevis; åtkomsthandling
laga åt­komst
belagt sedan 1664