publicerad: 2021  
åthävor plural
åt|­häv·or
substantiv
å`thävor
iakttagbart sätt att bete sig vid ut­förandet av viss handling eller dylikt
JFR later
kyparen närmade sig bordet med på­fallande tjänst­villiga åt­hävor; han verkade aggressiv både i ord och åt­hävor
ofta om allt­för märkbart sätt att bete sig
han ut­för rollen före­dömligt lugnt och utan åt­hävor; han lämnade mötet under stora åt­hävor
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska athäva 'upp­förande, beteende', besläktat med hava sik at 'bete sig'; jfr ur­sprung till 2ha 1, hävd 1