publicerad: 2021  
åtkomlig åt­komligt åt­komliga
åt|­kom·lig
adjektiv
å`tkomlig
som kan göras till före­mål för (viss typ av) direkt handling särsk. om­slutning el. bearbetning med händerna men äv. all­männare
åtkomlig (för någon)
en modern odling med låga träd och lätt åt­komlig frukt; god­sakerna låg allt­för lätt åt­komliga för små­barn; smörjning av de åt­komliga maskindelarna
äv. om om­ständigheter som under­lättar viss direkt handling
köksskåpen måste sitta i åt­komlig höjd
ofta bildligt mottaglig
han är inte åt­komlig för kritik
belagt sedan 1796; till komma (åt)