publicerad: 2021  
åttondel åtton­delen åtton­delar
ått·on|­del·en
substantiv
ått`ondel
en del av (något som tänks upp­delat i) åtta lika stora delar betraktad i relation till helheten
en åttondel (av något) en åttondels något
spec. om mot­svarande del av en hel­not
åttondelsnot
sex åtton­dels takt
belagt sedan 1454 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska attundedel