publicerad: 2021  
åverkan bestämd form åverkan, utrum
å|­verk·an
substantiv
å`verkan
ut­sättande av (visst) före­mål för yttre våld så att skada upp­står
åverkan (något)
göra åverkan på något; elektriska ledningar bör skyddas mot mekanisk åverkan; dator­systemen är sårbara för åverkan på vitala delar; vänt­salens väggar bar spår av åverkan
spec. som brotts­beteckning på en lindrigare form av skade­görelse
han åtalades för åverkan alternativt skade­görelse
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska avärkan, till avärka '(olovligt) ut­föra arbete på annans ägor'; till verk