publicerad: 2021  
älskvärd älskvärt älsk­värda
älsk|­värd
adjektiv
äl`skvärd
som gör ett all­mänt behagligt, under inga om­ständigheter stötande, in­tryck om person(s beteende) eller dylikt
JFR vänlig
älskvärd (mot någon)
en älsk­värd och före­kommande servitör; ett älsk­värt bemötande; ett älsk­värt leende
någon gång äv. älskansvärd
belagt sedan 1685