publicerad: 2021  
ändpunkt änd­punkten änd­punkter
änd|­punkt·en
substantiv
än`dpunkt
punkt där något slutar vanligen abstrakt
ändpunkten (av något)
änd­punkten i en lång förfalls­process
belagt sedan 1727