publicerad: 2021  
ändra ändrade ändrat
verb
än`dra
ge annan form eller annat inne­håll
någon ändrar något
någon ändrar på någon/något
någon ändrar på någon
någon ändrar på något
ändrade skatte­regler; han ändrade ofta åsikt; föreningen har ändrat namn; han ändrade alla "ty" i skrivelsen till "för"; de ändrade möbleringen i arbets­rummet; klänningen måste ändras innan hon kan ha den
äv. om icke-levande före­teelser få (något) förändrat
något ändrar något
stads­bilden har ändrat karaktär på senare år
spec. i ett ut­tryck för att något inte räcker el. hjälper
han har bett om ur­säkt för sin förlöpning, men det ändrar ingen­ting
belagt sedan 1628; av tyska ändern med samma betydelse, till ander 'annan'; jfr ur­sprung till annan
ändraändrande, ändring