publicerad: 2021  
ändra om ändrade ändrat
verb
[åm´]
äv. fast sammansättn., se omändra åstad­komma annan fördelning av eller andra egenskaper hos någon före­teelse
ändra om (i) något (till något)
ändra om i rummet
belagt sedan 1866
ändra omomändring