publicerad: 2021  
ärerörig äre­rörigt äre­röriga
äre|­rör·ig
adjektiv
ä`rerörig
något ålderdomligt som an­griper någons heder och ära om ut­saga eller dylikt
en äre­rörig skrivelse; en satir som var på gränsen till äre­rörig
belagt sedan 1560